23 oktober 2008

Årsplanering 2008-2009

Det kan vara en fördel att göra en en årsplanering eller mesocykel som det kallas. Jag har gjort min enligt det jag tror skulle passa mig och mina lopp. Man bör revidera den efter ca 3 månader och utvärdera hur det har fungerat.
Här kommer min:

Oktober-November 2008
Lugn uthållighetsträning i alla discipliner, så långt det går, gärna inom andra idrotter som tex. längdskidåkning. Fokus bör ligga på kraft/styrka. Cirkelträning är ett bra tips.

December-Jan-Feb
Den här perioden har den största belastningsvolymen. I december och januari ligger tyngden på simning, under februari på löpning! Fokus ligger på uthållighet!

Mars-April
Under den här perioden övergår uthållighetsträningen till mer kvalitativ träning med fartlek, kortare och längre intervaller. Eftersom intensiteten höjs sänks träningsvolymen. En väldigt bra träning får man genom tävlingar i t.ex. simning, löpning, eller duathlon, men tävlingar kan inte ersätta den vanliga träningen och man bör inte delta så ofta eftersom de sliter mycket på kroppen. Under slutet av perioden är det bra att träna växlingarna mellan disciplinerna s.k. crossträning, delvis så att musklerna vänjer sig vid att byta disciplin och delvis själva växlingen eftersom man kan förlora mycket tid här. Pga. de höga intensiteterna är det lätt att överbelasta sig, så det är väldigt viktigt att höra på kroppen och att vila när det behövs. Man kan inte tvinga kroppen till någonting. Förr eller senare tar den vad den behöver. Bland disciplinerna ligger tyngden i mars på löpning och i april, maj på cykling. April är en bra tid att åka på träningsläger för att få ordentlig uthållighet .

Maj-Sept
Tävlingsperiod! Under Tävlingsperioden är det viktigt att vila tillräckligt efter tävlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar